Chceme, aby ste vedeli, kam peniažky z projektu putujú. Toto je miesto. kde postupne zverejníme koľko sa vďaka projektu podarilo vyzbierať a komu sa nám podarilo pomôcť. Veľká vďaka patrí vám, ktorí ste nás podporili kúpou, a tým pomohli psíkom, ktorý to potrebovali. Ďakujeme.