Psa bez preukazu pôvodu, teda bez papierov, označujeme často v diskusiách skratkou bez PP. To znamená, že nepochádza z chovnej stanice, nemá rodokmeň a jeho pôvod je neurčitý a nejasný. Nepoznáme predkov psa, ani všetkých súrodencov či polosúrodencov. Nemáme žiadne zdravotné záznamy, pretože nám nie je známa genetika rodičov či predkov a nevieme, či netrpí na nejaké dedičné choroby.